Informacja o ochronie danych

W ramach korzystania z niniejszej strony internetowej Państwa dane osobowe są przez nas, jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, przetwarzane i gromadzone na czas niezbędny do realizacji ustalonych celów oraz ustawowych zobowiązań. Poniżej informujemy Państwa o tym, jakich danych to dotyczy, w jaki sposób są one przetwarzane i jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej (zwanej dalej „Osobą odnośną”).

1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie

Niniejsza informacja o ochronie danych obowiązuje dla przetwarzania danych na stronie internetowej www.domy-letniskowe.com przez następującą osobę odpowiedzialną:

 • resido GmbH [niem. sp. z o.o.] (zwaną dalej „resido“),
 • Wichertstraße 14a
 • 10439 Berlin
 • Telefon:+49 30 609 891 44
 • Fax:+49 30 555722970
 • E-mail:support@ferienhausmiete.de

2. Przetwarzanie danych osobowych oraz jego cele

a) Odwiedzenie strony

Możecie Państwo wejść na stronę internetową www.domy-letniskowe.com bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Wykorzystywana na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka wyłącznie automatycznie przesyła informacje do serwera naszej strony internetowej (np. system operacyjny Państwa komputera oraz wykorzystywana przeglądarka, nazwa dostawcy usług internetowych, nazwa i URL pobieranego pliku, data i godzina odwiedzenia, strona internetowa, z której dokonano odwiedzin).

Zalicza się tutaj także adres IP zapytującego urządzenia końcowego. Jest on tymczasowo zapisywany w tzw. logu i po 4 tygodniach automatycznie usuwany:

Przetwarzanie adresu IP odbywa się w technicznych i administracyjnych celach nawiązania i stabilizacji połączenia oraz ma zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność naszej stronie internetowej, a w razie potrzeby umożliwić śledzenie ewentualnych bezprawnych ataków na nią.

Podstawę prawną dla przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz usprawiedliwiony interes wynika ze wspomnianego interesu bezpieczeństwa oraz wymogu bezawaryjnego udostępnienia naszej strony internetowej.

Na podstawie przetwarzania adresu IP oraz innych informacji w logu nie możemy bezpośrednio wywnioskować Państwa tożsamości.

Na naszej stronie korzystamy także z cookies oraz usług analitycznych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w pkt 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) Podczas rejestracji na naszej platformie

Jako Urlopowicze możecie Państwo przeglądać na naszej platformie oferty domków letniskowych i mieszkań wakacyjnych oraz wysyłać do Wynajmujących odpowiednie zapytania o rezerwację. Obowiązkowa jest bezpłatna rejestracja w celu pośredniczenia między Urlopowiczem a oferującym nocleg w wysyłaniu zapytań lub dokonaniu rezerwacji wakacyjnego noclegu. Umożliwia ona także Państwu korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności, np. zarządzanie swoimi zapytaniami o rezerwację oraz komunikacją z Wynajmującym.

Jako Wynajmujący musicie Państwo zarejestrować się na naszej platformie, aby móc oferować na niej mieszkania wakacyjne i domki letniskowe.

Gdy rejestrujecie się Państwo na naszej platformie jako Urlopowicz lub Wynajmujący, gromadzimy i zapisujemy następujące należące do Państwa dane jako dane obowiązkowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • nazwa użytkownika;
 • adres e-mail.

Na swoim koncie użytkownika możecie Państwo dobrowolnie podać także inne informacje.

Gromadzenie i zapisywanie tych danych ma na celu

 • ustalenie, kto jest naszym partnerem umowy,
 • nawiązanie z Państwem, określenie treści, realizację i zmianę stosunku prawnego dotyczącego korzystania z naszej platformy jako zarejestrowany Urlopowicz,
 • wykonanie umowy o korzystanie lub umowy o pośredniczenie między nami a użytkownikiem,
 • sprawdzenie wiarygodności podanych danych,
 • ewentualne nawiązanie z Państwem niezbędnego kontaktu.

Przetwarzanie w ramach rejestracji odbywa się na Państwa prośbę i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO jest niezbędne do ww. celów korzystania z platformy, a tym samym wykonania umowy i działań przed zawarciem umowy.

Pobrany od Państwa w trakcie rejestracji lub w ramach realizacji umowy adres e-mail wykorzystujemy ponadto do informowania Państwa o naszych usługach, produktach lub ogólnie o www.domy-letniskowe.com. Przetwarzanie adresu e-mail odbywa się w takim przypadku na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu mającego na celu reklamowanie naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazane przez Państwa dane gromadzone są na czas trwania stosunku prawnego z Państwem, a następnie usuwane.

c) Wysyłanie zapytania

W razie zainteresowania mieszkaniem wakacyjnym lub domem wczasowym możecie Państwo wykorzystać nasz formularz zapytania w celu nawiązania kontaktu z Wynajmującym. Należy przy tym podać następujące dane obowiązkowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • datę przyjazdu i wyjazdu;
 • liczbę dorosłych Urlopowiczów.

Możecie Państwo dobrowolnie podać także inne informacje oraz stawiać pytania Wynajmującemu.

Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną przekazane Wynajmującemu w celu nawiązania kontaktu. Ten wykorzysta niniejsze informacje, żeby sprawdzić Państwa zapytanie i na nie odpowiedzieć.

Przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą i w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO jest konieczne dla ww. celów korzystania z Platformy, a tym samym dla realizacji Umowy i działań przed zawarciem Umowy.

W razie wysłania zapytania jako zarejestrowany Urlopowicz podane przez Państwa informacje jako zapytanie o rezerwację aż do chwili ich usunięcia będą gromadzone na Państwa koncie użytkownika.

d) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Za pomocą zamieszczonego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego możecie Państwo wysyłać do nas ogólne zapytania. W tym celu należy koniecznie podać nazwisko i ważny adres e-mail. Inne dane, np. wiadomość, podaje się dobrowolnie.

Niniejsze dane pobierane są w celu ustalenia, kto wysyła zapytanie, oraz jak najlepszej odpowiedzi na nie. Przetwarzanie danych odbywa się za Państwa pozwoleniem i tak długo, jak jest to konieczne w ramach odpowiedzi na formularz kontaktowy w celu realizacji działań przed zawarciem Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO lub w celu strzeżenia naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Gromadzone przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego dane osobowe są automatycznie usuwane po całkowitym zrealizowaniu złożonego przez Państwa zapytania.

e) Rejestracja do naszego newslettera

Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO wyraziliście Państwo na to zgodę, wykorzystamy Państwa adres e-mail w celu regularnego przesyłania naszego newslettera. Aby otrzymać newsletter wystarczy podać swój adres e-mail.

W związku z tym otrzymają Państwo e-mailem powiadomienie o rejestracji, które należy potwierdzić, aby otrzymać newsletter (tzw. double opt-in). Służy to jako dowód potwierdzający, że rejestracja została faktycznie przez Państwa zainicjowana.

W każdej chwili możliwa jest rezygnacja, np. za pomocą linku zamieszczonego na końcu każdego newslettera. Ewentualnie można także w każdej chwili przesłać prośbę o wypisanie e-mailem support@ferienhausmiete.de.

3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Jeżeli jest to ustawowo dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO konieczne do realizacji stosunku umownego z Państwem bądź zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) niezbędne do strzeżenia interesów naszych lub osób trzecich, w następujących przypadkach Państwa dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim lub udostępnione im do wglądu:

 • Jeżeli jako Wynajmujący zamieszczacie Państwo ogłoszenie dla domu wczasowego lub mieszkania wakacyjnego, dla zainteresowanych wynajmem widoczne jest Państwa imię i nazwisko oraz podany przez Państwa numer telefonu.
 • Jeżeli jako Urlopowicz nawiązujecie Państwo kontakt z Wynajmującym, przekazujemy mu Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne podane przez Państwa informacje.

Przekazanie danych osobowych bierze się ponadto pod uwagę także wtedy, gdy

 • wyraziliście Państwo na to wyraźnie zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
 • przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO stanowi ustawowy obowiązek, a także
 • gdy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO jest to konieczne do przeforsowania naszych praw, a w szczególności do przeforsowania roszczeń wynikających ze stosunku prawnego z Państwem.

Wyklucza się przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

4. Cookies

Na naszej stronie internetowej korzystamy z cookies. Są to małe pliki, które Państwa przeglądarka automatycznie sporządza i zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.) w czasie odwiedzania naszej strony. Cookies nie powodują na Państwa urządzeniu końcowym żadnych szkód, nie zawierają wirusów, trojanów czy innego złośliwego oprogramowania.

W cookie gromadzone są informacje zależne od wykorzystywanego właśnie urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednio informację na temat Państwa tożsamości.

Korzystanie z cookies służy z jednej strony ułatwieniu Państwu korzystania z naszej oferty. Dlatego stosujemy tzw. cookies sesyjne, żeby rozpoznać, że odwiedziliście już Państwo poszczególne podstrony naszej strony internetowej.

Ponadto w celu optymalizacji łatwości obsługi korzystamy z cookies tymczasowych, które przez określony czas będą gromadzone na Państwa urządzeniu końcowym. W razie ponownego odwiedzenia naszej strony w celu skorzystania z naszych usług automatycznie rozpoznamy, że byliście już Państwo u nas, że wprowadziliście dane i dokonaliście ustawień, dzięki czemu nie trzeba będzie wszystkiego powtarzać.

Korzystamy z cookies także po to, żeby statystycznie analizować korzystanie z naszej strony internetowej, a także je oceniać w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz pkt 5). Podczas ponownej wizyty na naszej stronie cookies umożliwiają nam także automatyczne rozpoznanie, że byli już Państwo u nas. Po upływie określonego czasu takie cookies są automatycznie usuwane.

Przetwarzane przez cookies dane są zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO niezbędne do ww. celów strzeżenia naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich.

Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie. Możecie jednak Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, że na Państwa komputerze nie będą zapisywane żadne cookies albo zawsze będzie się wyświetlać informacja przed utworzeniem nowego cookie. Całkowita dezaktywacja cookies może jednak prowadzić do tego, że nie będziecie mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Analiza usług internetowych

a) Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy usług internetowych Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanych dalej: „Google“). W tym celu tworzone są profile użytkownika pod postacią pseudonimów oraz stosuje się cookies (por. pkt 4). Gromadzone przez cookie informacje o Państwa wizycie na naszej stronie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • wykorzystywany system operacyjny,
 • adres odsyłający URL (odwiedzana wcześniej strona),
 • nazwa hosta wykorzystywanego komputera (adres IP),
 • godzina zapytania serwerowego,

przenoszone są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych „US-Privacy-Shield“ i jest zarejestrowany w programie „US-Privacy Shield“ Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo zawarliśmy z Google umowę o obsłudze zamówień dla korzystania z Google Analytics. W umowie tej Google zapewnia, że dane przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a prawa osób, których to dotyczy, są chronione.

Informacje wykorzystuje się do oceny korzystania ze strony internetowej, do zestawiania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych związanych z korzystaniem ze strony i z internetu usług w celu badania rynku oraz dopasowanego do potrzeb kształtowania tych stron internetowych.

Informacje te przekazywane są ewentualnie także osobom trzecim, jeżeli ustawa tak przewiduje lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym wypadku Google nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi. Adresy IP są anonimowe, dzięki czemu niemożliwe jest ich przyporządkowanie (maskowanie IP).

Za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki możecie Państwo zapobiec instalacji cookies. Zwracamy jednak uwagę na to, że wtedy nie będzie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki add-on możecie Państwo zapobiec zapisaniu gromadzonych przez cookie i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej danych (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google.

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki (add-on), szczególnie w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, możecie Państwo zapobiec zapisywaniu danych przez Google Analytics, klikając w link . Zostaje utworzony cookie opt-out uniemożliwiający zapisywanie w przyszłości Państwa danych podczas odwiedzin tej strony internetowej. Cookie opt-out funkcjonuje wyłącznie w tej przeglądarce, wyłącznie na naszej stronie internetowej i jest zapisywany na Państwa urządzeniu. W razie usunięcia cookies z tej przeglądarki trzeba na nowo utworzyć cookie opt-out.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdziecie Państwo w Google Analytics - Pomoc.

Śledzenie za pomocą Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Chcemy w ten sposób zapewnić dopasowany do potrzeb układ naszej strony i jej ciągłą optymalizację. Ponadto stosujemy Google Analytics także w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony. Dane wykorzystujemy również do optymalizacji losowania treści reklamowych. Interesy te należy uważać za uzasadnione w rozumieniu ww. przepisów.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w informacji o ochronie danych Google.

b) Mautic

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy w celach analitycznych program Mautic – narzędzie do automatyzacji marketingu oparte na licencji open source.

Jest to oprogramowanie analizujące i monitorujące ruch na stronach internetowych, umożliwiające identyfikowanie i zapisywanie danych użytkownika (takich jak: używana przeglądarka internetowa, odwiedzona strona, czas przebywania na stronie).

Zapisane dane wykorzystujemy w celu udostępniania użytkownikowi indywidualnych informacji, uznanych za istotne na podstawie analizy. Ponadto wykorzystujemy dane do indywidualizacji naszych działań marketingowych.

Program Mautic jest zainstalowany na najmowanym przez nas serwerze w Niemczech. Dane użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Gdy użytkownik zaabonuje nasz newsletter, łączymy udostępnione przez niego wówczas informacje z danymi o jego zachowaniu na stronie. Analizujemy, czy użytkownik otworzył otrzymane od nas wiadomości, oraz które z linków kliknął.

Dane te wykorzystujemy do ulepszania naszych usług i wysyłanych przez nas e-maili.

Pobierane przez nas dane dotyczą następujących aspektów:

 • aktywność użytkownika w serwisie
 • liczba wyświetleń strony i czas pozostawania użytkownika na stronie
 • strumień kliknięć
 • pliki pobrane przez użytkownika z naszego serwisu
 • wyświetlone strony docelowe
 • otwarcie wiadomości wysyłanych w ramach newslettera oraz kampanii

Adres IP użytkownika jest zapisywany w zanonimizowanej postaci w profilu użytkownika oraz w odpowiedniej bazie danych.

W momencie zarejestrowania się przez użytkownika w serwisie operator za pomocą programu Mautic pobiera jego dane kontaktowe (nazwisko, adres pocztowy lub mailowy, numer telefonu lub faksu).

Użytkownik wie, jakie dane udostępnia, ponieważ musi wypełnić formularz. Informacje niezbędne do wysłania formularza są odpowiednio oznaczone. Przy pomocy programu Mautic pobieramy i wykorzystujemy dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów handlowych względem użytkownika. Nigdy nie udostępniamy tych danych podmiotom trzecim. Użytkownik może w dowolnej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas programu Mautic.

6. Prawa Osób odnośnych

Mają Państwo prawo:

 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w każdej chwili odwołać udzieloną nam kiedyś zgodę. Oznacza to, że nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować opartego na tej zgodzie przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji odnośnie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Przede wszystkim mogą Państwo żądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, wobec których Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego czasu ich gromadzenia, istnienia prawa do ich korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do sprzeciwu, istnienia prawa do wnoszenia zażaleń, pochodzenia danych, jeśli nie były pobierane u nas, oraz istnienia zautomatyzowanego znalezienia rozstrzygnięcia, w tym profilowania i ew. wyraźnych informacji odnośnie jego szczegółów;
 • zgodnie z art. 16 RODO żądać niezwłocznej korekty lub uzupełnienia zgromadzonych u nas danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia zapisanych u nas danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji prawa do swobodnego wyrażania poglądów i informacji, do spełnienia zobowiązania prawnego, do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych bądź nie jest wymagane na podstawie interesu publicznego;
 • zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli zanegowali Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo usunięcia danych, a my ich już nie potrzebujemy, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO otrzymać swoje udostępnione nam dane osobowe w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie lub żądać ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej oraz
 • zgodnie z art. 77 RODO złożyć skargę w organie nadzorczym. Z reguły możecie Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu swojego zwyczajowego przebywania, w miejscu pracy lub w siedzibie swojego przedsiębiorstwa.

7. Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych odbywającego się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); obowiązuje to również dla opartego na przepisie artykułu 4 pkt 4 RODO profilowania.

W razie złożenia sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już dłużej przetwarzane, chyba że będziemy w stanie wykazać zasadne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które będą przeważać nad Państwa interesami, prawami i swobodami danej osoby lub gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych odnosi się do marketingu bezpośredniego, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania. W tym przypadku nie jest wymagane podanie sytuacji wyjątkowej. Obowiązuje to także dla profilowania, jeżeli ma to związek z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres support@ferienhausmiete.de

8. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie przekazane przez Państwa osobiście dane transmitowane są w formie zaszyfrowanej za pomocą zwykłego ogólnego i bezpiecznego standardu TLS (Transport Layer Security). TLS to bezpieczny i wypróbowany standard znajdujący zastosowanie m.in. także w bankowości elektronicznej. Bezpieczne połączenie TLS można rozpoznać dzięki zamieszczonej przed http literze s (a więc https://..) w pasku adresu Państwa przeglądarki lub symbolowi kłódki w dolnej części przeglądarki.

Posługujemy się ponadto odpowiednimi technicznymi lub organizacyjnymi środkami ostrożności w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są odpowiednio do rozwoju technologicznego na bieżąco udoskonalane.

9. Aktualizacja i zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna, a jej stan datuje się na maj 2018 r.

Dalszy rozwój naszej strony internetowej i dotyczących jej ofert, a także zmiany ustawowych lub urzędowych wytycznych mogą sprawić, że okaże się konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. W każdej chwili możecie Państwo pobrać i wydrukować ze stronu internetowej

aktualną politykę prywatności.