Warunki korzystania z funkcji opinii i komentarzy


Drogi urlopowiczu, drogi właścicielu,

stworzyliśmy możliwość wystawiania opinii i pisania komentarzy, aby pomóc urlopowiczom w znalezieniu najlepszej oferty wypoczynkowej, a właścicielom w ciągłym podnoszeniu poziomu usług.

W związku z tym prosimy o przestrzeganie następujących warunków użytkowania:

Nasze zasady:

Portal Domy-letniskowe.com przywiązuje dużą wagę do tego, aby nasi użytkownicy odnosili się do siebie z szacunkiem. System opinii służy do przekazywania informacji przyszłym urlopowiczom, nie jest natomiast miejscem na prowadzenie sporów między stronami. Opinie i komentarza powinny być sprawiedliwe i konstruktywne, nie mogą zaś zawierać sformułowań obraźliwych, skierowanych pod adresem innego użytkownika.

Warunki korzystania: Kto jest uprawniony do wystawiania opinii?

Użytkownik, który ukończył 18. rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
Wystawiający opinię musi podać swoje prawdziwe imię i nazwisko. (Nazwisko zostanie wyświetlone w postaci inicjałów)
Osoba oceniająca musi osobiście spędzić pobyt w ocenianym obiekcie wakacyjnym i być w stanie to udowodnić na żądanie.
Oceniający może wysłać ocenę tylko za pomocą adresu e-mail, którego użył do zamówienia lub rezerwacji noclegu, lub posiada link, który otrzymał po weryfikacji.
Dozwolone jest wystawienie tylko jednej opinii w ramach jednego pobytu w wybranym obiekcie.
Właścicielowi obiektu nie wolno wystawiać opinii odnoszących się do własnego obiektu lub zlecać takich działań osobom trzecim.
W opiniach i komentarzach nie można wysuwać jakichkolwiek żądań pod adresem wynajmujących lub urlopowiczów lub pisać ich z zamiarem wymuszenia czegoś.

Warunki dotyczące treści: Jakie treści są niedozwolone? Treści:

o tematyce pornograficznej wzgl. niestosowne z punktu widzenia ochrony nieletnich
o charakterze dyskryminującym, grożącym lub obraźliwym
podburzające, nienawistne, rasistowskie lub wrogie konstytucji
łamiące obowiązujące prawo - zwłaszcza prawo autorskie, prawo do marki i znaku towarowego - lub stanowiące innego rodzaju naruszenie lub przestępstwo
zawierające fałszywe oświadczenia o obiekcie wypoczynkowym w odniesieniu do jego położenia, pomieszczeń lub innych warunków oferty
nieistotne i niezwiązane z obiektem wypoczynkowym
utworzone w celach reklamowania przedsiębiorstwa, usług lub towarów
zawierające dane kontaktowe (np. adresy stron internetowych, numery telefonów, adresy fizyczne i mailowe jak również dane osobowe i nazwy firm)
zawierające uwagi odnoszące się do innych opinii, urlopowiczów lub wynajmujących
zawierające fragmenty komunikacji z osobami trzecimi i podające konkretne kwoty pieniężne

Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej

Opinie i komentarze tworzone są przez naszych użytkowników i odzwierciedlają ich osobistą opinię o urlopowiczach wzgl. wynajmujących. W związku z tym, że portal Domy-letniskowe.com nie jest ich autorem, nie odpowiadamy za prawidłowość zamieszczonych w nich informacji.

Ponadto portal Domy-letniskowe.com zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia opinii bądź komentarzy użytkowników, w szczególności gdy ich treść jest niezgodna z naszymi warunkami użytkowania. Nie udzielamy gwarancji na nieprzerwany dostęp do usługi.