95 za noc

Domek letniskowy • VILLA CRINA •

••• 5 domy wakacyjne u podnó¿a Karpat, Sibiu

Domek letniskowy • VILLA CRINA •

••• 5 domy wakacyjne u podnó¿a Karpat, Sibiu

8 204 m² 4 Syp. 4 Łaz.

 • świetne wyposażenie
 • od ponad 9 lat online
 • 4 razy dodany do ulubionych
 • polecany przez 100 % gości

Opisy

Domek letniskowy

.
••• CASA VALE •••

S± 4 zupe³nie ró¿nych apartamentów i domku górskim w okolicach miejscowo¶ci pasterza Vale, bezpo¶rednio u podnó¿a Karpat. Specjalne miejsce i dobry wybór dla smakoszy, którzy chc± urozmaiciæ swoje do¶wiadczenia z odrobin± tradycji rumuñskiej. Z jednej strony, z dala od pulsie czasu, z drugiej strony tu¿ za rogiem od Sibiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2007. wioska jest po³o¿ony w depresji pomiêdzy dwoma zielonymi górami z widokiem na Transylwanii równinê.
Nie poprzez ruch, w absolutnie spokojnej okolicy, w otoczeniu lasów mieszanych zdrowej. Wychodzenia z domu za ju¿ znale¼æ siê na drodze do górskich ³±k z ich unikaln± flor± i faun±. Wiêc odpocz±æ i poddaæ siê miejsce, gdzie dziewicza natura spotyka oddech przesz³o¶ci.

naszej wypo¿yczalni o:
••• VILLA CRINA - wisienk± na o¶rodek z 200 mkw powierzchni mieszkalnej ganek i ogród - dla 8 osób.
••• CASA PELU - dawny dom z wysuniêtym poddaszem i tarasem dachu. - dla 6 osób
••• CASA NICU - 120-letni dom z odpowiednim historycznym stylu -. przez 2 (do 3) osób
••• VILLA ZOLLO - nowy dom 150 mkw na wakacje z panoramicznym widokiem i du¿ym ogrodem - do 6 (do 8) osób.
••• CONDO ZOLLO II - dobrze wyposa¿ony apartament z du¿ym tarasem, grill i ogród - do 2 (do 3) osób.
••• COZO FANTU - hut naszego pasterza w górskich ³±k. - dla 4 osób.

Ka¿dy domek posiada w pe³ni wyposa¿on± kuchniê dla siebie gastronomicznych.
wiêcej zdjêæ, ksiêgi go¶ci i porady dotycz±ce wyjazdów mo¿na znale¼æ na naszej stronie internetowej • •. Odpowiemy na ka¿de zapytanie w ci±gu 24 godzin.

_________________________________________________________.


••• CASA CRINA •••

Stworzyli¶my ten urlop do domu od podstaw na uk³ad opuszczonych gospodarstw stodole, w ci±gu sze¶ciu lat pracy na szczegó³ach. Nieruchomo¶æ znajduje siê na zboczu skierowanym w stronê zalesionych górach, i oferuje przestronne, jasne pokoje zalane. Wiêkszo¶æ z naszych go¶ci nie spodziewa³em siê tego meble w odleg³ej rumuñskiej wiosce, gdzie lis i zaj±c ¶wiêtowaæ ¶lub.

50 mkw du¿y salon oferuje parkiet dêbowy, i jest dostêpny od strony dziedziñca lub ganku od strony ogrodu. Obejmuje on kuchniê, kominek opalany drewnem i siedzenia dla 18 osób. Równie¿ znajduje siê na wysokim parterze jest pomieszczenie sanitarne z pralka, suszarka i WC.
pe³ni wyposa¿ona kuchnia sprawia, ¿e gotowanie jest proste. Zawiera wielkie combo lodówka, zmywarka, kuchenka gazowa, ekspres do kawy i espresso mashine, kuchenka mikrofalowa, toster, czajnik, przyprawy i wiêcej. Je¶li chcesz odpocz±æ, bêdziemy gotowaæ tradycyjne menu lub dostarczyæ produktów rolnych ze wsi.

Jest na zewn±trz i wewn±trz schody prowadz±ce do czterech jasnych pokoi (15 -18 mkw) na poddaszu. S± one wyposa¿one w podwójne ³ó¿ko, ³azienkê, TV SAT (Astra), bezprzewodowy dostêp do Internetu i paneli na podczerwieñ. Perspektywy s± pocieszaj±ce: do wiejskiego ko¶cio³a i na bujnej zieleni zalesionych gór. Po przyje¼dzie znajdziesz ³ó¿ka ¶wie¿o wykonane. Rêczne i rêczniki, ¿el pod prysznic i myd³o s± równie¿ przewidziane.

salonu wychodzi na przestronny taras od strony po³udniowej (30 mkw) z 20 miejscami. Schody prowadz± w dó³ st±d do zamkniêtego ogrodu graniczy z potoku. Mamy rozplanowany ogród w trzech tarasów: na najwy¿szym poziomie, nie ma stonewalled grill, w ¶rodku ma³y trawnik, a dolny poziom mo¿e pomie¶ciæ do dwóch samochodów. Ca³kowita powierzchnia ogrodu jest uprawiana z kwiatów, ró¿nych drzew owocowych i wina.

Ca³e wnêtrze domu zosta³ wybrany z opieki i jest do¶æ nowy, w tym kuchenne i sanitarne, materace i po¶ciel. Wszystkie meble, okna, drzwi, schody, gdzie konsekwentnie na miarê.
Solar wspomaganiem centralnego ogrzewania jest wspierana trzykrotnie. Albo odpaliæ wodono¶nych kominek w salonie, który zasila wszystkie grzejniki w domu lub automatyczne sterowanie przejmuje zadania i rozpoczyna kuchenki gazowej i / lub elektryczne, panele na podczerwieñ.

Dzia³ka znajduje siê w lu¼no zbudowany czê¶æ wsi. Chcesz rzuciæ okiem na? Wystarczy mieæ miejsce na wzgórzu nad miejscowo¶ci±, podziwiaæ ogrom doliny, a bêdziesz zaskoczony, my¶li pojawia³y siê w g³owie znik±d.

• Dla maksymalnie 8 osób
• 4 pokoje dwuosobowe z ³azienk±, WiFi i TV
• Du¿y salon z je¶æ w kuchni i kominek
• pomieszczenie sanitarne z pralka, suszarka i WC
• ganek od strony po³udniowej
• Ogrodzony ogród z grillem i parking
• Minimalny pobyt: 3 - 7 dni (czynny w sezonie)
• ceny: 75 € - 118
• Sprz±tanie koñcowe: 40 €
• Rabat od 15 dnia pobytu.

Wiêcej zdjêæ w Picture-Galerii na stronie g³ównej • •

_________________________________________________________.


••• Oferujemy wiêcej ni¿ tylko noclegu •••
• bezp³atny odbiór z Lotnisko Sibiu lub stacja kolejowa, wypo¿yczalnia samochodów i rowerów na ¿yczenie.
• Na ¿yczenie, nasz kucharz zapewnia ¶niadanie lub hu¶tawki drewnian± ³y¿k±. Ona kojarzy tradycyjne menu ¶wie¿e na stole do ustalonej porze. Dostêpne s± równie¿ produkty rolne od wioski, takie jak: ¶wie¿e mleko kozie i ser owczy, miód lasów i domowej roboty d¿em, Zakusca, marynowanych warzyw, wina i schnaps.
• Na ¿yczenie: zakupy przed przyjazdem, ³ó¿eczko, przeja¿d¿ki koszyk lub koszyk osio³ koñ dla dzieci.
• Wskazówka: wyjazd do domku naszego pasterza (Cozo Fantu) w górskich ³±k. Bez komfortu, ale z du¿± ilo¶ci± ¶wie¿ego górskiego powietrza dla zestresowanych p³uc. ¬ród³o wy³ania rzut kamieniem od hotelu, wi¶nie wisz±ce na drzewach, mleko i ser lub mo¿na uzyskaæ od pasterza obok. Ascent z zaprzêgiem konnym i tradycyjnej pasterz gulasz nad otwartym ogniem na ¿yczenie.
Poni¿ej innych miejsc i atrakcji.

_________________________________________________________

••• nasz± t³o •••

Nie s± badane ekspertów turystyki. ¯yjemy w Vale i po³±czy³y siê w ma³ym i rodziny typu firmy budowlanej. Wed³ug tej spó³ki, dali¶my piêæ domów gruntownie lub skonstruowane je od podstaw. Po o¶miu latach pracy - o szczê¶liwych chwilach kreatywnego projektowania - k³adziemy Kielnie i struganie na bok na chwilê oddychaæ, i przedstawiæ nastêpuj±ce:
Dwóch ambitnych nowych budynków, domek pastersk± i dwa gospodarstwa agroturystyczne - odnowiony z dba³o¶ci± o szczegó³y przez ca³y czas , w stosunku do tradycyjnego stylu z okolicy, ale tak¿e z my¶l± o nowoczesnych materia³ów budowlanych i wspó³czesnych potrzeb mieszkaniowych. Rezultatem jest spotkanie z ró¿nych epok i kultur w piêciu oazy dobrobytu, ka¿dy z nich z w³asnym stylem, charakterystycznym i specjalnego w miejscu, które - mamy nadziejê - bêdzie pomin±³ przez ¶wiatowego zgie³ku przez d³ugi czas.
My tworzenie klimatu otwarto¶ci i relacje oparte na równo¶ci.

_________________________________________________________
.

Pokoje i Wyposażenie

max. 8
204 m²
obiekt tylko dla niepalących
W-LAN

Sypialnia

 • Liczba wszystkich: 4
 • 4 Pokoje dwuosobowe

Łazienki i toalety

 • Liczba wszystkich: 9
 • 4 łazienki z prysznicem
 • 5 toalety

Wyposażenie na zewnątrz

 • ogród
 • miejsce na grill
 • miejsce parkingowe
 • taras

Wyposażenie wnętrz

 • kominek
 • centralne ogrzewanie
 • aneks kuchenny
 • oddzielne wejście
 • ogrzewanie

Dostępne urządzenia

 • pościel
 • odtwarzacz CD
 • telewizor
 • ręczniki
 • radio
 • telewizja satelitarna
 • leżaki
 • telefon
 • odtwarzacz VHS
 • pralka
 • suszarka
 • łóżeczko dziecięce
 • krzesełko dziecięce
 • krzesła ogrodowe
 • W-LAN
 • żelazko
 • deska do prasowania
 • suszarka do włosów
 • odkurzacz
 • meble tarasowe
 • meble balkonowe
 • odtwarzacz DVD
 • system HiFi

Wyposażenie kuchni

 • kuchenka czteropalnikowa
 • zamrażalnik
 • zmywarka
 • lodówka
 • kuchenka mikrofalowa
 • czajnik
 • ekspres do kawy
 • toster
 • sztućce
 • szklanki
 • naczynia
 • okap kuchenny

Usługi

 • kierowca
 • przewodnik
 • pomoc domowa
 • serwis sprzątający

Pozostałe

 • wynajem długoterminowy
 • obiekt tylko dla niepalących
 • zwierzęta mile widziane
 • przystosowany dla seniorów
 • dzieci mile widziane
 • nieprzystosowany dla niepełnosprawnych
Położenie
Pokaż mapę

Dojazd i odległości

  • Jezioro: 1 Km
  • Wyciąg: 18 Km
  • odległość do najbliższego sklepu: 0.2 Km
  • Restauracja: 2 Km
  • autobus: 2 Km
  • odległość do najbliższego lotniska: Sibiu - 18 Km
  • odległość do najbliższego dworca: Saliste - 4 Km
  • odległość do najbliższego zjazdu z autostrady: Saliste - 4 Km

Możliwości uprawiania sportu w okolicy

 • wędkarstwo
 • wędrówki górskie
 • jazda na rowerze
 • górska jazda rowerowa
 • pływanie
 • narciarstwo
 • turystyka piesza

Miejscowość i położenie obiektu

Wie¶ Vale znajduje siê blisko trasy europejskiej 68/81, ale jeszcze w ¶rodku pustkowia. Drogi asfaltowej dotyka wie¶, ale w du¿ej czê¶ci s± brukowane drogi i szlaki prowadz±ce w góry. Tutaj, tradycyjne struktury i lowbrow go¶cinno¶æ w du¿ym stopniu przetrwa³a. Koni, kóz i drobiu s± nadal czê¶ci± krajobrazu wsi i rolnicy zajmuj± swoje kosy i ro¶lin kukurydzy, ziemniaków i warzyw, aby zachowaæ je na zimê.

Niektórzy mówi±, ¿e wygl±da tak, jakby czas zosta³y zamro¿one i ¿e wiele rzeczy aren ' t idealny. Kultura wydaje siê byæ obce, natura jest unikalna i nietkniête, i oddech przesz³o¶ci kryje siê w ka¿dym k±cie. Mo¿e to nast±piæ do ciebie, ¿e to jest urok nadzwyczajny przed przejechaæ przez góry cywilizacji.
Do tego czasu, rozejrzyj siê dooko³a. Heist i rozbój s± opowie¶ci z lat nastêpuj±ce zmiany polityczne i Hrabia Dracula oczywi¶cie istnieje tylko w filmach. Tak wiêc, w tej czê¶ci ludzi nie slurp krew. S± to w wiêkszo¶ci otwarty i pomocny, gdy spotka³ siê z szacunkiem.

Jest ma³y sklep w Vale. Miasteczko Saliste 2 km od hotelu oferuje wiêcej sklepów, banków, restauracji i rynku rolników. Cokolwiek brakuje tutaj mo¿na znale¼æ w Sibiu oddalony 20 km na rynek Zibins, w sklepach lub supermarketach, takich jak Real, Carrefour i Lidl.

plenerowa marmelada basen znajduje siê po drugiej stronie wzgórza, 20 minut spacerem od hotelu, a wiêc nie Pierwszy z sze¶ciu jezior w dolinie. W 10 minut mo¿na opu¶ci³y poni¿ej osadê, przechodz±c na swoich kilkudziesiêciu wznoszenia rêcznie rze¼bione drewniane rze¼by na s³oñce Poiana Soarelui (Polana), przyjazd na górskich ³±k z niepowtarzalnym widokiem na bezmiarze Transylwanii Plain. Wêdrowaæ przez florê i faunê uznanych za pojedynczej w Europie. Je¶li nie patrz pod nogi mo¿na potkn±æ jaszczurki i salamandry i maj± dziki ¶miej± siê z ciebie.
wspina siê w górach, s± w ka¿dej wiosce.

koneserów przyci±ga do górskiego jeziora w Gura Raului 12 km. To le¿y w depresji w otoczeniu lasu i jest zasilany przez kilka strumieni. Woda jest czysta, a wieczorem mo¿na rozpaliæ ogieñ i ogl±daæ skok ryby na linii. Ka¿demu jezioro nie bêdzie ³atwo zapomnieæ spokój tego miejsca.

_________________________________________________________
. Je¶li chcesz zag³êbiæ siê w historii tego kraju w obliczu starego kamienia lub zapoznaæ siê z Rumunii i jej mieszkañców, jeste¶ w odpowiednim miejscu TUTAJ.

porozrzucane na wsi s± staro¿ytne warowne ko¶cio³y, Dacian ruiny, opuszczone Roman kopalnie i jaskinie. Ka¿da ma³a miejscowo¶æ posiada otwarty rynek, gdzie mo¿na kupiæ warzywa ogrodowe, miód, sery owcze i czasami zio³a -. Której pomidory z ch³opki nie tylko wygl±da inaczej ni¿ te z supermarketu, ale równie¿ smakuje inaczej.

Miasta Sibiu, za³o¿y³ przez osadników niemieckich, Flandrii w 1150, znajduje siê tu¿ za rogiem, a do dzi¶ jest ¼ród³em ró¿norodno¶ci kulturowej. ¦redniowieczne fortyfikacje enbrace starego centrum miasta z zabytkowymi uliczkami i restauracji, kawiarni i barów, z których niektóre mieszcz± siê w piwnicach i podwórkach. Latem miasto otwiera siê na zwiedzaj±cych i regularnie organizuje imprezy na centralny Wielkiej Ring, od kabaretu i teatru, poprzez koncerty plenerowe, na wystawach lokalnych cechów rzemie¶lniczych.
Tradycyjnej wsi Muzeum na obrze¿ach Sibiu równie¿ zas³uguje jeden lub dwa spojrzenia. Tutaj, od wieków domki z bali, m³yny wodne, sklepy kowalskie i tartak z ca³ego kraju zosta³y zrekonstruowane wierny orygina³owi.
St±d jest tylko rzut kamieniem do warownego ko¶cio³a Cisnadioara, jednej z najstarszych saskich budynków w Transylwanii powsta³a w 13 wieku. Stoi on na szczycie góry prawie ko³owej powy¿ej miejscowo¶ci.

Po spacer w godzinach poczujesz nogi. W jeziorach morskich i uzdrowiska Ocna Sibiului (25 km) mo¿na ukoiæ obola³e ko¶ci w solance, w wodzie s³onej wyci±gnê czyta gazetê, a nastêpnie p³aszcz samodzielnie w b³ocie. Je¶li to nie wystarczy, bêdziemy naprawiæ ci randkê z naszej osteopatii.
Drodze powrotnej z Sibiu prowadzi obok Cristian (13 km). Tutaj, kolejny ko¶ció³ obronny Saski daje wra¿enie, jak wieki temu ludzie zabarykadowali siê na Mongo³ów, Turków i nieregularnych Kuruc.

Je¶li celem naprawdê wysokie, mo¿na wybraæ miêdzy dwoma trafficable pó³noc-po³udnie przechodzi nad Karpat, zarówno do wizyty w wycieczka:
• The "Transfagarasan" - krête strome ska³y przesz³o¶ci i wodospad kilkadziesi±t metrów wysoko¶ci. Na szczycie czeka na Ciebie na jezioro "Balea" z hostelu i domu lodu.
• "Transalpina" - na najwy¿sza trafficable drogowej w Karpatach, czasami nawet ponad chmurami. Stworzony przez Rzymian w walce z Daków, zosta³a zapomniana w miêdzyczasie, a dzi¶ prezentuje jeden z dziewiczych regionów górskich w Europie. Transalpina rozpoczyna siê Saliste, w odleg³o¶ci zaledwie 2 km od Vale.
W obu przypadkach po przybyciu na "Wo³oszczyzny ', w po³udniowej czê¶ci kraju, w strefie klimatu pod wp³ywem Morza ¦ródziemnego. St±d mo¿na powróciæ przez 'Olt Dolinie', jedyn± drog± na pó³noc-po³udnie przez Karpaty, mijaj±c staro¿ytne klasztory i czê¶ciowo strome klify. Ka¿dy, kto nie ma tu zatrzymaæ musi byæ w prawdziwym po¶piechu.

Je¶li zdecydujesz siê wnikn±æ g³êbiej w historii Rumunii us³yszysz o Daków. Podobne do Celtów w Irlandii, s± znane ze swoich mistycznych tradycji i konkretnych umiejêtno¶ci. Nawet dzisiaj wierni gromadz± siê w ich miejscach kultu, z których tylko ruiny przetrwa³y. Ostatnich Dakowie mówi siê, ¿e schroni³ siê w "Munþii Apuseni Centralne Karpaty" (40 km), s³abo zaludniony region na granicy zachodniej Transylwanii. Dzi¶ jednak region ten jest znany ze swoich jaskiñ i kopalni opuszczonych tuneli rzymskich , niektóre z nich prowadzony przez setki metrów ska³y. Szkielety dinozaurów i innych prehistorycznych potworów znajduj± siê w ich g³êbi, nawet dzisiaj. Wczesne ptaki mog± zbadaæ ten obszar na wycieczkê.

Bez wzglêdu na to, w któr± stronê skrêciæ, bêdzie do¶wiadczenie niesamowite rzeczy, zwykle rzeczy, które nigdy nie spodziewa³em ...

_________________________________________________________
.

Ceny

Przelicznik cen

Cena wynajmu: od  665 za tydzień odpowiada  95 za noc

łącznie ze stałymi kosztami dodatkowymi

Świadczenia zawarte już w cenie

Ta cena zawiera już koszty krzesełko dziecięce .

Usługi dodatkowe/opcjonalne

 • zwierzęta

  5,00 € za noc

 • łóżeczko dziecięce

  3,00 € za noc

 • śniadanie

  5,00 € za osobę

 • nocleg ze śniadaniem i kolacją

  10,00 € za osobę

Uwagi wynajmującego

Zaliczka: 25 % przy rezerwacji
Reszta zapłaty: 2 tygodnie przed przyjazdem

Informacje o dodatkowych kosztach:

• Sprz±tanie koñcowe: 40 €
• zwierzêta domowe: 5 € za dzieñ
• Inclusive: bezp³atny transfer na lotnisko, WiFi Internet, pr±d, gaz, woda, drewno, p³ótno, k±pieli i herbata rêczniki, myd³o i ¿el pod prysznic, przyprawy

Pozostałe informacje

• Sprz±tanie koñcowe: 40 €
• zwierzêta domowe: 5 € za dzieñ
• Inclusive: bezp³atny transfer na lotnisko, WiFi Internet, pr±d, gaz, woda, drewno, p³ótno, k±pieli i herbata rêczniki, myd³o i ¿el pod prysznic, przyprawy ...

Dostępność

Kalendarz dostępności Domek letniskowy • VILLA CRINA •

Legenda: wolny zajęty

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2020

Kontakt

Kontakt

8
os.

204 m²
pow.

4
syp.

od  665 za tydzień
odpowiada  95 za noc

Dane kontaktowe

FIRMA WWW.CASA-VALE.NET
PAN W. KONNERT

Mówimy po Niemiecku, Angielsku, Romana

0049(0) 177 7440774

0040(0) 744 244943

Numer obiektu 38280 na stronie www.domy-letniskowe.com

Pan W. Konnert
Recenzje

Domek letniskowy ma 12 recenzji.

4.9
od 5
5
Wyposażenie
5
Cena/świadczenia
4.8
Serwis
4.8
Położenie
5
CzystośćErlebnisurlaub in Siebenbürgen

od Hermann z Tübingen

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: sierpień 2019


Wir haben in Casa Crina 10 wundervolle Tage im August verbracht. Das Haus ist sehr geräumig und bestens eingerichtet. Den gemauerten Grill im Garten haben wir ausgiebig genutzt, ebenso die große überdachte Terasse. Die Gerichte von Adriana und die Lebensmittel die uns Nicu besorgt hat, sind sehr zu empfehlen. Von Vale aus haben wir Tagesausflüge nach Hermannstadt, zu den Kirchenburgen im Unterwald oder Michelsberg und viele Wanderungen in die Berge (mit Ausgangspunkt Vale, Hohe Rinne (Paltinis) oder Balea See) unternommen. Und wenn man Angeln will, kann man z.B. problemlos eine Lizenz in Gura Raului (im Zentrum hinter der Kirche) erwerben. Ein dickes Dankeschön auch an Werner für die Organisation im Vorfeld und die problemlose Abwicklung der Formalien. Alles in allem ein gelungener Urlaub und wir kommen sicherlich wieder!

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Rodziny z dziećmi, Kultura & Zwiedzanie, Urlop romantyczny

einfach großartig

od Harald G. z 01968 Großkoschen

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: wrzesień 2018


Casa Crina und auch die anderen Ferienhäuser in Vale sind einfach großartig! Sehr schöne Ausstattung und Einrichtung, sehr liebe und fleißige Bewohner des Dorfes, Nicu als Verwalter der Häuser ist einfach nur super und ich kann sagen, er ist zu einem richtigen Freund geworden.

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Seniorzy, Rodziny z dziećmi, Urlop z czworonogiem, Kultura & Zwiedzanie, Urlop romantyczny


Komentarz właściciela
Danke Harald. Und Grüße von Nicu, der fleissigen Vale-Biene...

Tolles Ferienhaus komplett ausgestattet Toller Servivce Tolles Land

od Frank z 14052 Berlin

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: sierpień 2018


Bei der Ankunft wuden wir von dem freundlichen Niku empfangen, der perfekt englisch spricht und immer unser Ansprechaprtner war. Das Haus ist komplett ausgestattet, sogar für Waschmaschine und Geschirrspüler sind Reinigungsmittel vorhanden, genauso wie Seife, Toilettenpapier, Holzkohle, Holz zum Heizen und Gewürze. Die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind auch schon im Preis inbegriffen. Niku besorgt auf Wunsch gerne Lebensmittel von lokalen Erzeugern ( Eier, Milch ). Im Dorf gibt es einen kleinen Supermarkt, der zu Fuss erreicbar ist und Dinge wie Butter,Milch, Brot, Obst u.s.w. anbietet. 2 km entfernt gibt es dann den Rest. Die Lage ist super, drei Zimmer haben ein eigenes Bad, ein Bad ist im Flur oben und auch unten ist eine Toilette vorhanden, so dass man nicht immer nach oben gehen muss. Der Kühlschrank ist groß, hat drei Gefriereinschübe und ist no frost. Jedes Zimmer hat einen Fernseher mit SAT-Empfang, den wir aber nicht benutzt haben. Unten im Wohnzimmer gibt es auch einen Fernsehr. Lediglich dort haben wir ein bequemes Sofa vermisst. Für die Terasssen gibt es aber bequeme Liegestühle und wir waren ohnehn meist draussen. Das Wohnzimmer hat einen gemütlichen Kaminofen, den wir im Sommer nicht brauchten. Die Luft ist angenehm frisch. Wir haben 4 Tagesausflüge in die Karparten ( Transalpina ), nach Hermannstadt, Kronstadt und Schäßburg gemacht. Im Haus gibt es viel deutschsprachige Literatur und Karten mit Beschreibungen und interessanten Ausflugszielen in Siebenbürgen. Alle Ausflüge waren toll. Die Preise für Restaurants liegen bei 40-60 EUR für 4 Personen mit Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, Getränken und Kaffee. Das Essen ist qualitativ gut, aber der Maisbrei schmeckte nach nichts, wir haben dann lieber Kartoffelpüree genommen, was es immer auf Nachfragen gab und frisch aus Kartofflen war.Der Wein in Rumänien ist süss ( halbtrocken ) . Die Menschen in Rumänien sind sehr freundlich und hilfsbereit. Wir kommen auf alle Fälle wieder.

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Rodziny z dziećmi, Kultura & Zwiedzanie

Rundum zufrieden

od Enno S. z 31785 Hameln

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: lipiec 2018


Wir waren jetzt schon zum zweiten Mal im kleinen Dorf Vale bei Sibiu in einem Ferienhaus von Werner Konnerth. Er hat uns vom Flughafen abgeholt und auch wieder zurückgebracht. Das Dorf liegt sehr idyllisch am Fuße der Karpaten. Die Objekte sind liebevoll restaurierte Bauernhäuser, in denen es an nichts fehlt. Wir waren zu viert in der "Casa Crina" und hatten sehr viel Platz, sowohl im Haus (jedes Zimmer hat ein eigenes Bad) als auch im Garten und auf der wunderschönen Terrasse. Werner und seine Mannschaft waren immer für uns erreichbar und versorgten uns mit leckeren Produkten aus dem Dorf (Käse, Honig, Tuica (Pflaumenschnaps) und Wein. Auch mit Frühstück und Abendessen wird man auf Wunsch beliefert. Vale ist ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge, zum Beispiel nach Sibiu, zu den berühmten Kirchenburgen und in die Karpaten, wo man sehr schön durch die Berge wandern kann, die noch nicht mit Skiliften zugebaut sind. Der mitgemietete Dacia hat uns sicher überall hingebracht. Wir haben schon beschlossen, dass dies nicht unser letzter Aufenthalt in Vale sein soll.

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Rodziny z dziećmi, Kultura & Zwiedzanie, Urlop romantyczny

Unerwartet traumhafter Urlaub

od Ulrike und Heinz Jürgen S. z 27711 Osterholz-Scharmbeck

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: maj 2018


„Rumänien? Was wollt ihr da denn?“ Diese Frage wurde uns häufiger gestellt. Obwohl wir schon sehr viele Länder auf dieser Welt bereist haben, war Rumänien bis dahin für uns ein absolut unbekanntes Land. Als unsere Freunde und Nachbarn uns letztes Jahr fragten, ob wir mitkommen, haben wir sofort zugesagt. So haben wir uns mit 5 Leuten und 2 Hunden auf den Weg gemacht. Wir waren positiv überrascht, in welchem guten Zustand die meisten Straßen sind. Selbst die Anfahrt durch Vale zum Casa Crina war abenteuerlich, aber dennoch einfach. Die Übergabe des Hauses hat sehr gut geklappt. Wir wurden sehr freundlich empfangen und haben uns gleich dort wohl gefühlt. Das Haus liegt am Rande des Dorfes direkt am Wald. Von der Terrasse hat man einen wundervollen Blick auf die Wälder und die Karpaten, den wir gerne an vielen Tagen genießen konnten. Das Haus ist sehr sauber und die Zimmer sind alle unterschiedlich und liebevoll rustikal eingerichtet. Die Küche ist mit vielen Sachen gut ausgestattet. Vielen Dank an Nicu, der bei Fragen immer rund um die Uhr für uns da war und natürlich auch an Adriana, die uns die rumänische Küche mit vielen lecker zubereiteten Gerichten näher gebracht hat. Mulţumesc! Wir haben sehr viele nette und gastfreundliche Menschen kennengelernt Leider ist unser Aufenthalt in Rumänien und natürlich im Casa Crina viel zu schnell rum gegangen. Bedauerlicherweise war die Transalpina im Mai noch wegen Schnee gesperrt. Auch das, was wir uns noch alles anschauen wollten, müssen wir auf ein anderes Mal verschieben. Rumänien ist viel mehr als nur „Dracula“. Wir kommen wieder. Auf Wiedersehen! La Revedere!

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Rodziny z dziećmi, Urlop z czworonogiem, Kultura & Zwiedzanie, Urlop romantyczny

Respekt, was hier erschaffen wurde

od R L. z 27711 Osterholz-Scharmbeck

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: maj 2018


Unsere Suche nach einem Ferienhaus in Rumänien war zuerst ein wenig enttäuschend verlaufen, denn wir suchten für 5 Erwachsene und 2 Hunde ein Haus welches nicht weit von Sibiu entfernt ist, Ruhig gelegen, mit genügend Platz für uns zum wohnen, aber auch mit Garten damit unsere Hunde sich auch wohl fühlen.
Entweder waren Hunde nicht erlaubt, oder es war kein Garten dabei bzw. keinerlei Grünfläche in der Nähe... oder wenn alles einigermaßen passte, war das Haus zum gewünschten Termin bereits gebucht.
Dann haben wir das CASA CRINA entdeckt, was sollen wir gross sagen, anhand der Beschreibung und den Fotos waren wir hin und weg... DAS IST UNSER HAUS.... nachdem der Vermieter uns auch bestätigt hat das dass Haus zu unserem Termin frei ist, haben wir sofort gebucht.
Hier auch ein grosses Lob, die Komunikation mit Herrn Konnerth verlief einwandfrei, schnell und sehr angenehm.
Nun ist unser Urlaub leider vorbei, und wir können nun sagen "Gut das es mit den zuvor ausgewählten Häuser nicht geklappt hat"
Denn als wir angekommen waren und herzlich begrüsst wurden, dann uns das Haus erklärt wurde, die Zimmer aufgeteilt und die Koffer ausgepackt haben, saßen wir auf der Terrasse und haben uns gleich wohl gefühlt.
Es war spannend das Haus zu "entdecken" sei es die Einrichtung, das Ambiente, die Liebe zum Detail und vor allem zu erkennen, da hat sich jemand sehr viel Mühe beim Umbau des Hauses gegeben und viele Gedanken gemacht, damit die Gäste sich auch wirklich wohl fühlen.
Es fehlte wirklich fast nichts, und mit jedem Tag mehr wurde für uns alle, das Haus unser Zuhause.
Nicht vergessen möchten wir das Team zu erwähnen und zu danken, sei es Nicu der immer erreichbar ist wenn man Fragen oder Wünsche hat, oder Adriana, die uns mit ihren lecker Rumänischen Kochkünsten verwöhnt hat, auch danke dem Team welches das Haus vor unserer Ankunft bestens gereinigt hat.
Rundum haben wir uns in dem Haus und der Umgebung wirklich wohl gefühlt.
Wir werden bestimmt noch einmal wiederkommen.

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Rodziny z dziećmi, Urlop z czworonogiem, Kultura & Zwiedzanie, Urlop romantyczny

Positiv überrascht!!!

od Melanie W. z Arnstorf

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: maj 2018


Bin mit eine gewissen Skepsis nach Rumänien gereist!!!
Die hat sich jedoch in der ersten Minute nach Ankunft zerschlagen.
Toll ausgestattetes Haus, es fehlt wirklich an nichts!!! Sauber!!!!
Sehr sehr freundlicher Empfang! Unkomplizierte und schnelle Kommunikation!!!!
Werde diese Unterkunft wieder besuchen!!!!

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Osoby niepełnosprawne, Rodziny z dziećmi, Kultura & Zwiedzanie

Tolles Ferienhaus in idyllischem Dorf

od Alexandra H. z 73642 Welzheim

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: marzec 2018


Bereits zum zweiten Mal buchten wir unseren Urlaub im Dorf Vale. Beide Häuser (Casa Crina und Casa Pelu) haben uns sehr gut gefallen und entsprechen den Beschreibungen. Die Ansprechpartner sind hilfsbereit und sprechen Deutsch bzw. Englisch.

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Urlop z czworonogiem, Kultura & Zwiedzanie

Urlaub in der Natur

od Mario W. z 06188 Landsberg

5 5 5 5 5

okres wyjazdu: czerwiec 2017


Das Ferienhaus steht in einem kleinem, rustikalem Dorf am Waldrand. Die Leute sind sehr freundlich und Urlaubern gegenüber aufgeschlossen. Das Ferienhaus ist super eingerichtet und sehr sauber. Die Bilder können nur bedingt wiedergeben, wie liegevoll das ganze Haus hergerichtet wurde. Wir waren schon in vielen Ferienhäusern, aber dies war das Schönste. Die Landschaft dieser Region ist sehr beeindruckend. Man kann sehr viel unternehmen, wir haben in den 14 Tagen nicht mal alles geschafft, was wir machen wollten. Man sollte unbedingt nach Sibiu, Ocna Sibiului (Salzseen) und über die Transfagarasan fahren. Ein Bad in den Salzseen hat besonders den Kindern gefallen und unbedingt mit dem Schlamm dort beschmieren!!! Eine Wanderung durch die Wälder sollte man auch gemacht haben oder einfach mal die Ruhe genießen. Des weiteren lohnt sich ein Ausflug zur Burg Hunedoara, welche sehr schön restauriert wurde und so manchem Film als Kulisse diente. Sehr positiv ist auch, dass man einen Ansprechpartner für alle Probleme hat. Nico ist 24 Stunden für einen da, ein Anruf genügt er kommt und des Problem wird gelöst. Man kann bei ihm auch Produkte aus der Umgebung ordern, welche sehr lecker sind. Die Fahrt mit dem Pferdefuhrwerk (kann man über Nico buchen), mit anschließendem leckeren Hirtengulasch, muss man unbedingt gemacht haben. Also kurz um, ein wundervoller Urlaub. Dank an Werner, Nico und der ganzen Crew. Die dufte Truppe aus Landsberg :)

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Rodziny z dziećmi, Kultura & Zwiedzanie


Komentarz właściciela
"Das Schönste" von allen von euch besuchten Ferienhäusern ist ein Lob das sich kaum toppen läßt und runter geht wie Honig. Eure Zufriedenheit motiviert, vielen Dank dafür.

Luxuriöse Villa in kleinem Dorf

od Marc B. z Iserlohn

4 5 5 3 3

okres wyjazdu: marzec 2016


Wunderbare Villa mit genug Platz für 4 - 8 Personen. Das Haus war insgesamt sehr ordentlich und sauber gehalten. Wir haben uns sofort wohl gefühlt. Auch die Betten waren sehr bequem. Kleines Manko waren die Fenstervorhänge, die morgens das Sonnenlicht nur zum Teil abschirmten, aber das ist wohl nur ein kleines Wehweh-chen eines notorischen Langschläfers. Auch die ENtfernung zur Stadt (Sibiu/Hermannstadt) war etwas groß. Die Autofahrt in die Stadt dauert etwa 15 - 20min. Wer nicht mit Mietwagen selber fahren will: Die Taxifahrt kostet etwa 70 - 80 Lei, was umgerechnet etwa 15 Euro entspricht. Grillen draussen auf dem hauseigenen Grillplatz war sehr angenehm und auch bzw. insbesondere der Kamin hat sehr zum Wohlbefinden beigetragen. Wir können diese Villa nur jedem wärmstens empfehlen. Für uns war es eine tolle Woche.

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Kultura & Zwiedzanie, Wyjazd narciarski, Urlop romantyczny


Komentarz właściciela
Besten Dank für das Lob. Was die Kritikpunkte angeht: die Entfernung nach Sibiu läßt sich kaum ändern, aber dichtere Vorhänge für Langschläfer sind bereits in Vorbereitung.
Vielleicht bis später im Leben, Werner

Sehr hübsches Ferienhaus in uriger Umgebung

od sopherl z München

4.9 5 5 5 4.4 5

okres wyjazdu: maj 2013


Wir, ein junges Pärchen mit Müttern, haben einen tollen Pfingsturlaub im Casa Crina verbracht! Sehr gefallen hat uns die Lage im charmanten Dorf Vale, wo wir äußerst freundlich aufgenommen und mit heimischen Produkten versorgt wurden, mit Dorfbewohnern ins Gespräch kamen und sehr schöne Spaziergänge in der Umgebung machten. Das Haus hat unsere Erwartungen übertroffen, von Waschmaschine über deutsches Fernsehen bis wunderschönem Gartenmit Liegestühlen-es gibt einfach alles, was man sich wünscht. Von Vale ist es mit dem Mietauto nicht weit in die Berge, nach Sibiu oder an die Salzseen von Ocna Sibiului. Auch Schäßburg, die Burg Bran oder Kronstadt sind zu erreichen, jedoch mit etwas mehr Zeitaufwand. Einen Aufenthalt im Casa Crina kann jedem neugierigen, natur- und kulturliebhabenden Urlauber nur ans Herz legen!

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Seniorzy, Rodziny z dziećmi, Kultura & Zwiedzanie, Urlop romantyczny

Otoczenie obiektu: Kleines charmantes Dorf in grünen Hügeln am Rande der Karpaten

Możliwości spędzania czasu: Von wandern über Kirchenburgen bis Städtebesichtigung und schwimmen in den Salzseen. Im Nachbardorf gibt es eine wunderschöne Kirche mit Ikonenmuseum.

Możliwości dokonania zakupów: Dorfladen zu Fuß, Supermärkte mit dem Auto erreichbar


Komentarz właściciela
'Übertroffene Erwartungen' ist das höchste Lob das sich ein Ferienhaus verdienen kann. Besten Dank dafür. Und wenn es euch einmal wieder in die Gegend verschlägt, immer gerne!

Liebevoll gestalteter Erholungsraum

od Uli Fischer z Freiburg

4.9 5 4.9 5 4.8 5

okres wyjazdu: wrzesień 2010


Wir haben sehr schöne, erholsame Tage in diesem liebevoll frisch renovierten Gutshaus verbracht. Die Karpaten beginnen tatsächlich direkt hinter dem Haus und laden zu Spaziergängen und Wanderungen ein. Beim nächsten Mal nehmen wir sicher auch unsere Mountainbikes mit, denn hier ist ideales Terrain dafür. Angenehm war auch der große Wohnbereich, dank dem wir sogar an Regentage viel Platz für verschiedene Aktivitäten gleichzeitig hatten. Sibiu ist 20km entfernt und somit per Auto gut erreichbar für Einkaufstouren oder Stadtbummel, aber zum Glück auch weit genug weg um Natur und Dorfleben in den Vordergrund zu stellen. Wir hatten sehr netten Kontakt mit dem deutschsprachigen Vermieter und dem englischsprachigen Verwalter, die immer ein freundliches Ohr für unsere Fragen und gute Antworten auf unsere Bitten hatten. Wir kommen gerne wieder!

Polecany dla: Urlop typu Adventure, Seniorzy, Rodziny z dziećmi, Urlop z czworonogiem

Pozostałe informacje

Pozostałe informacje

własna strona internetowa: Domek letniskowy • VILLA CRINA •


Numer obiektu: 38280
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2020
Ogłoszenie jest online od: 9 lat, 10 miesięcy
URL: https://www.domy-letniskowe.com/38280.htm

«Domek letniskowy • VILLA CRINA •» osiągnął ocenę 4.9 (w skali ocen: 1 do 5) przy 12 oddanej /ych opinii /ach.
od 665 za tydzień
odpowiada  95 za noc

Nie zostaniesz jeszcze obciążony.

Wyślij wiadomość

Kontakt

FIRMA WWW.CASA-VALE.NET
Pan W. Konnert

Mówimy po Niemiecku, Angielsku, Romana

Numer telefonu

Pan W. Konnert
Dodaj do ulubionych
 • świetne wyposażenie
 • od ponad 9 lat online
 • 4 razy dodany do ulubionych
 • polecany przez 100 % gości

Inne ogłoszenia Pan W. Konnert

Pokaż wszystkie obiekty

Nasza obietnica jakości

Portal przetestowany i certyfikowany przez Niemiecki Związek Wynajmujących Obiekty Wakacyjne (Deutscher Ferienhausverband e.V.)
Wyróżnienie otrzymane od Niemieckiego Towarzystwa Studiów Konsumenckich (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien)

Nasza obietnica jakości

Portal przetestowany i certyfikowany przez Niemiecki Związek Wynajmujących Obiekty Wakacyjne (Deutscher Ferienhausverband e.V.)
Wyróżnienie otrzymane od Niemieckiego Towarzystwa Studiów Konsumenckich (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien)